Sayfa Yükleniyor
Plastifiyanlar Powist

   

Di-izodecil Ftalat (DIDP)
Ftalik anhidridin izodesil alkol ile tepkimesinden elde edilen DIDP; PVC pastalarında, DOP’a nazaran viskozite stabilitesi ve hazırlığı bitmiş hamurlarda daha uzun süre bekletilmesi yönlerinden üstünlük sağlar. DIDP kablo imalatında kullanıldığında mamullerin sabit değerler vermesini sağlar, ısı ile meydana gelen uzamayı önler ve daha iyi elektriksel özellikler kazandırır.
Di-izononil Ftalat (DINP)
Ftalik anhidridin izononil alkol ile tepkimesinden elde edilen plastifiyan olan DINP nin; PVC ile uyumu iyi olup, yüksek konsantrasyonlarda, migrasyon oranı oldukça düşüktür. Plastisol uygulamalarında ürüne mükemmel reolojik özellik kazandırır. Uçuculuğunun düşük olması sebebiyle proses şartlarının geliştirilmesine yardımcı olur. Dış ortam ve suya direnci mükemmel olup bu özelliğinden dolayı yapı sektöründe film imalatı için uygundur. Düşük viskozite ve çok iyi viskozite stabilitesi nedeniyle özellikle püskürtme kaplama, batırma, kalıba dökme gibi plastisol uygulamaları için idealdir.
DOTP ( Di Oktil Tereftalat)
Yaygın olarak kısaltılmış DOTP veya DEHT olan dioktil tereftalat, C₆H₄(CO₂C₈H₁₇)₂ formülüne sahip organik bir bileşiktir. Oktil olarak adlandırılan, tereftalik asit ve dallı zincirli 2-etilheksanolün diesteri olan ftalat olmayan bir plastikleştiricidir.
Diğer Ürünlerimiz
Alkoller
Powist
Alkoller
Powist
Alkoller
Ketonlar
Powist
Ketonlar
Powist
Ketonlar
Asitler
Powist
Asitler
Powist
Asitler
Monomer
Powist
Monomer
Powist
Monomer
Asetatlar
Powist
Asetatlar
Powist
Asetatlar
Klorlu Solventler
Powist
Klorlu Solventler
Powist
Klorlu Solventler
İzosiyanatlar
Powist
İzosiyanatlar
Powist
İzosiyanatlar
Glikoller
Powist
Glikoller
Powist
Glikoller
Eva
Powist
Eva
Powist
Eva
Bize Ulaşın
Çözümlerimiz ve ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçin.
Hemen İletişime Geç!